ZMIANY W OFERCIE TELEWIZJI NA KARTĘ

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się wpłatami /doładowaniami na okres przekraczający ważność Oferty ,,Telewizja na kartę” (SD) (dalej: Oferta); przypominamy, że ważność Oferty wygasa 31.10.2016r.


Podczas dokonywania wpłat / doładowań prosimy mieć na uwadze, że od dnia 18.10.2014r niemożliwym będzie dokonanie doładowania na okres przekraczający datę ważności oferty według stawki 10 zł miesięcznie przy jednorazowej wpłacie kwoty 240 zł i większej. Nadal możliwym jest dokonywanie wpłat umożliwiających doładowanie na okres nie przekraczający daty ważności oferty zgodnie z Tabelą doładowań.

02.10.2014r. Cyfrowy Dom Sp. z o.o.

 

Cyfrowy Dom Sp. z o.o informuje iż z dniem 1.04.2010 roku zmianie ulega Przewodnik po ofercie w usłudze Telewizja na kartę. Nowy Przewodnik po ofercie dostępny jest na stronie internetowej telewizji na kartę. Zobacz szczegółowy komunikat

Z dniem 1.04.2010r. obowiązują nowe stawki kwot za doładowania i zasady ich rozliczania.

CENNIK DOŁADOWAŃZASADY ROZLICZANIA DOŁADOWAŃ (obowiązuje od dnia 1.04.2010)

 1. Pamiętaj, data zaksięgowania kwoty na doładowanie jest kluczowa dla rozliczenia Twojego doładowania, tak więc Okres ważności doładowania liczony jest od:

  1. upływu okresu ważności Twojego aktualnego doładowania - w przypadku gdy zaksięgowanie kwoty za nowe doładowanie nastąpiło w okresie ważności Twojego aktualnego doładowania,

  2. daty zaksięgowania kwoty za nowe doładowanie - gdy zaksięgowanie kwoty za nowe doładowanie nastąpiło po upływie okresu ważności Twojego aktualnego doładowania.

 2. Aby uniknąć przerw w odbiorze programów na doładowanie, spowodowanych na przykład nieterminowym przekazaniem wpłat przez Urząd pocztowy lub bank, opłaty za doładowanie zalecamy wnosić, co najmniej tydzień przed upływem Okresu ważności aktualnego doładowania.

 3. Maksymalny czas, na jaki można mieć wykupiony dostęp do kanałów na doładowanie, uwzględniając początkowy okres zawarty w zestawie startowym, wynosi 36 miesięcy.

 4. Uwaga, zalecamy dokonywanie doładowań karty kwotami odpowiadającymi wprost Okresom ważności doładowań, które zostały, wyszczegółowione w Tabeli doładowań. Gdybyś jednak jednorazowo doładował swoją kartę kwotą:
  • mniejszą niż 16 zł to wpłacona kwota zostanie zgromadzona na rachunku Twojej karty i rozliczona przy kolejnym doładowaniu,
  • równą 16 zł to Twoją kartę doładujemy na 25 dni,
  • większą niż 16 zł a mniejszą niż 20 zł to Twoją kartę doładujemy na 25 dni + liczba dni wyliczona proporcjonalnie do kwoty nadpłaty ponad 16 zł (według ceny za doładowanie 0.65 zł za dzień) lecz nie na więcej niż na 30 dni,
  • większą niż 20 zł a mniejszą niż 54 zł to Twoją kartę doładujemy na 1 miesiąc + liczba dni wyliczona proporcjonalnie do kwoty nadpłaty ponad 20 zł (według ceny za doładowanie 0.65 zł za dzień),
  • większą niż 54 zł a mniejszą niż 96 zł to Twoją kartę doładujemy na 3 miesiące + liczba dni wyliczona proporcjonalnie do kwoty nadpłaty ponad 54 zł (według ceny za doładowanie 0,58 zł za dzień),
  • większą niż 96 zł a mniejszą niż 156 zł to Twoją kartę doładujemy na 6 miesięcy + liczba dni wyliczona proporcjonalnie do kwoty nadpłaty ponad 96 zł (według ceny za doładowanie 0,52 zł za dzień),
  • większą niż 156 zł a mniejszą niż 240 zł to Twoją kartę doładujemy na 12 miesięcy + liczba dni wyliczona proporcjonalnie do kwoty nadpłaty ponad 156 zł (według ceny za doładowanie 0,42 zł za dzień),
  • większą niż 240 zł, ale nie większą niż kwota umożliwiająca doładowanie Twojej karty na okres dłuższy niż 36 miesięcy (uwzględniając okres początkowy zawarty w zestawie startowym), to Twoją kartę doładujemy na 24 miesiące + liczba dni wyliczona proporcjonalnie do kwoty nadpłaty ponad 240 zł (według ceny za doładowanie 0,32 zł za dzień)
  • większą niż kwota umożliwiająca doładowanie Twojej karty na okres 36 miesięcy (uwzględniając okres początkowy zawarty w zestawie startowym), to kwota doładowania nie będzie rozliczona na poczet Twoich kolejnych doładowań. Na Twój wniosek kwota nadpłaty zostanie Ci zwrócona - w sprawie zwrotu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.
 5. Jeżeli chcesz sprawdzić okres ważności doładowania zadzwoń do Biura Obsługi Klienta.

Uwaga:
dla potrzeb rozliczania doładowań przyjmujemy, że każdy miesiąc ma 31 dni.

JAK DOŁADOWAĆ KARTĘ?

Doładowania kart możesz dokonać w następujące sposoby:

 • Bez prowizji w punktach sprzedaży oznaczonych logo:


Szczegóły w zakładce "punkty sprzedaży"