Zamów zestaw przez internet już dziś!

Cyfrowy dekoder HD Telewizji na kartę HD potrafi wiele i przygotowany jest na jeszcze więcej!

najwyższa jakość obrazu High Definition
bezpłatna cyfrowa telewizja naziemna
możliwość nagrywania na zewnętrzny dysk USB

W telewizji na kartę HD oglądasz:

¹ Warunkiem korzystania z Pakietu Premium HD jest korzystanie z Pakietu Domowego HD.
² Warunkiem korzystania z Pakietu Ekstra HD jest korzystanie z Pakietu Domowego HD i Pakietu Premium HD. W przypadku oferty z modułem nCAM HD, prawidłowy odbiór Oferty gwarantowany tylko w odbiornikach (telewizorach/dekoderach) CI+.

Warunki świadczenia "Pakiet Ekstra HD >

Cyfrowy Dom Sp. z o.o. (Spółka) uprzejmie informuje, iż od dnia 11.05.2015r umożliwia Użytkownikom ofert Telewizja n na kartę i Telewizja na kartę HD doładowanie w/w ofert w ramach Pakietu Ekstra HD. Szczegółowa zawartość Pakietu Ekstra HD oraz szczegółowe zasady jego udostępniania dostępne pod adresem http://telewizjanakarte.pl/tnk_hd/. Warunkiem aktywacji Pakietu Ekstra HD jest posiadanie dostępu do Pakietów, odpowiednio do oferty, Domowy HD i Premium HD albo Domowy HD i Domowy HD Premium. Opłata dodatkowa za dostęp do Pakietu Ekstra HD wynosi 19,90 zł za m-c i będzie rozliczana zgodnie z Przewodnikami po ofercie właściwymi dla wyżej wymienionych ofert.

Jednocześnie z dniem 11.05.2015r Spółka, wyłącza możliwość wykupienia doładowania na dostęp do kanałów Canal+ Family i Canal+ Family2. Dla wpłat/doładowań zrealizowanych przed dniem 11.05.2015r., w związku ze zmianami wdrożonymi przez nadawcę kanałów Canal+, Użytkownikom będzie udzielony dostęp do kanałów Canal+ Family i Canal+ Sport. Dostęp do kanałów Canal+ Family i Canal+ Sport będzie udzielony na okres na jaki Użytkownicy wykupili dostęp do kanałów Canal+ Family i Canal+ Family2. Ewentualne reklamacje związane z zastąpieniem Canal+ Family2 kanałem Canal+ Sport, prosimy kierować do Cyfrowego Domu Sp. z o.o., w formie pisemnej, w terminie do dnia 11 czerwca 2015r